4166am备用-www.4166am.com-金沙澳门官网下载app

4166am备用研究生国家奖学金综合计分一览表

编辑:       发布于:2017-07-17 16:20:43       浏览次数:次


姓名

学号

年级

综合分数

基本分80%

成绩40%

1

学习成绩

分数:

 

比例分数:

基本分得分

科研成果40%

2

论文计分

刊物:

级别:

计分:

比例分数:

 

刊物:

级别:

计分:

刊物:

级别:

计分:

3

专著计分

出版社:

级别:

计分:

出版社:

级别:

计分:

译著计分

出版社:

级别:

计分:

出版社:

级别:

计分:

参编计分

出版社:

级别:

计分:

 

出版社:

级别:

计分:

4

课题计分

 

级别:

计分:

 

级别:

计分:

 

级别:

计分:

5

专业竞赛及科研成果获奖计分

 

级别:

计分:

 

级别:

计分:

 

级别:

计分:

6

学术会议提交论文

会议名称:

题目:

计分:

会议名称:

题目:

计分:

7

华中法律书院主讲

题目:

时间:

计分:

题目:

时间:

计分:

 

总计分:

司法考试5%

8

司法考试计分

 

分数:

计分:

比例分数:

社会公益15%

9

公益任职计分

职务:

任期:

计分:

比例分数:

职务:

任期:

计分:

职务:

任期:

计分:

10

公益获奖计分

项目:

级别:

计分:

项目:

级别:

计分:

项目:

级别:

计分:

 

总计分:

面试20%

面试

分数:

面试得分:

注:此页为封面,其他相关证明材料按照110的顺序装订好。

XML 地图 | Sitemap 地图